Op deze pagina wordt aandacht gevraagd voor speciale activiteiten in de bibliotheek.

 

In verband met de zomer vakantie zijn er enkele wijzigingen: 

De uitleentermijn vanaf 3 juli t/m 31 augustus wordt in de zomer periode met een week verlengd, dus in plaats van 3 weken mag u de boeken 4 weken houden.

In deze periode is het mogelijk om een vakantie abonement te af te sluiten.(meer informatie verkrijgbaar aan de balie.) 

En het aantal mee te nemen boeken  wordt in deze periode met 2 boeken uitgebreid. Dit geld zowel voor de volwassenen als voor de kinderen.

Vanaf 16 juli t/m 22 augustus zijn we woensdagmiddag gesloten!

 
Samenvatting uitslag enquête Chr. Bibliotheek de Aker:
 
Onderstaand een samenvatting van de uitslag van de gehouden enquête. De uitkomst stemt ons tevreden en wij zullen dit gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren
                                     
Er zijn relatief weinig enquêtes (24) teruggekomen, maar ondanks dat is er wel een lijn in te ontdekken. Het merendeel van de bezoekers is vrouw en in de leeftijdscategorie 22 – 64 jaar. Het opleidingsniveau is gelijkmatig verdeeld over de categorieën. 20% van de deelnemers is tevens lid van de openbare bibliotheek. De prijs van een abonnement wordt over het algemeen redelijk genoemd. Tweederde komt eens in de drie weken en eenzelfde deel geeft aan dat de duur van een bezoek varieert van 15 tot 30 minuten.
De meeste bezoekers geven aan dat zij in de bibliotheek komen voor het lenen van romans ter ontspanning. De helft geeft aan soms voor een boek te komen in de categorie geestelijk, vakantiebestemming of opvoeding. Veel van de deelnemers waarderen het dat tijdschriften  kunnen worden geleend. 40% neemt precies het aantal boeken mee dat is toegestaan, iets meer leent minder dan toegestaan. Van de deelnemers geeft een groot aantal aan dat het regelmatig voorkomt dat een boek naar keuze blijkt te zijn uitgeleend. Toch kiest men niet altijd voor het reserveren van het betreffende boek.
Over het algemeen wordt geoordeeld dat er een goed aanbod is van romans, en tijdschriften. Over informatieve en theologische boeken is men meer neutraal gestemd. Ook over het meer aanschaffen van cd’s en dvd’s wordt neutraal gedacht.
Over de dienstverlening en de waardering van de medewerkers zijn de deelnemers positief gestemd, vragen worden naar tevredenheid beantwoord, een opsteker voor onze medewerkers.
De toegankelijkheid wordt als goed beoordeeld. De openingstijden zijn voldoende tot ruim voldoende. Een enkeling heeft aangegeven graag ruimere openingstijden te zien.
 
Een greep uit de overige opmerkingen:
Meer boeken van Nederlandse auteurs
Meer boeken over levensbeschrijvingen personen (geestelijk leven)
Boeken die terugkomen niet direct opruimen
Gezellige sfeer, fijn dat er een christelijke bibliotheek is
Duidelijke communicatie over vakantieperiode
Christelijke Bibliotheek de Aker
Fontanusplein 2
3381 BZ Putten
info@bibliotheekdeaker.nl